Учебные книги

1256

1. Каримов М.Б. “Кимиёи органӣ (феҳристи номи (номенклатураи) пайвастаҳои органӣ)” Китоби дарсӣ. Душанбе, Матбааи ҶДММ «Мулквар», 2022, 370 с.

2. Азизқулова О.А., Эгамбердиев А.Ш., Ҷурабеков У.М., Абдулҳаева М.И. Пайвастаҳои координатсионӣ ва усулҳои физикӣ-химиявии таҳқиқи онҳо. Китоби дарсӣ, Матбааи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Душанбе — 2022. 192 С.

3. Хомченко Г.П. Кимиё / Г.П. Хомченко. Мутарҷимон: Ҳ.М. Яқубов, Қ.Ҷ. Суяров, Душанбе: «ЭР-граф», 2022. -519 с.

4. Шодиева С.Ф. Ғанигардонии микроэлементҳо / С.Ф. Шодиева, Б.Назирмадов // -Душанбе, 2022, 222 с.

5. Ҳакимов Ф.Х., Васина С.М., Убайдуллаев Ж.Н., Қурбонова М.З. Экология ва асосҳои илмии ҳифзи табиат. Китоби дарсӣ. Самарқанд — 2021с., 185 с.

6. Самихов Ш.Р. “Истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок дар Тоҷикистон: дирӯз, имрӯз ва фардо” Китоби таълимӣ. Душанбе, Матбааи «ДМТ», 2022, 208 с.

7. Самихов Ш.Р. “Асосҳои истихроҷ ва ғанигардонии канданиҳои фоиданок” Китоби дарсӣ. Душанбе, Матбааи «ДМТ», 2022, 217 с.

8. Рузиев Ҷ.Р. Технологияи истеҳсоли моддаҳои ғайриузвӣ(Китоби дарсӣ) / Рузиев Ҷ.Р. Душанбе -2021. Матбаъаи Донишгоҳи милли Тоҷикистон. 461 с.

9. Норқулов У.М., Курбанова Д.А., Қурбонова М.З. Кимиёи умумӣ. Китоби дарсӣ. Самарқанд, нашри ДДС — 2021с., 544 с.

10. Ҳакимов Ф.Х., Васина С.М., Убайдуллаев Ж.Н., Қурбонова М.З. Экология ва асосҳои илмии ҳифзи табиат. Китоби дарсӣ. Самарқанд — 2021с., 185 с.

11. Раҷабов С.И. «Химияи органикӣ» / С.И.Раҷабов, Р.А.Олимов // ҶДММ «ЭР-граф» 734036, ш. Душанбе, -2020. -248 с.

12. Рахимова М. Теоретические основы метода окислительного потенциала Кларка-Никольского (Учебник) /М.Раҳимова, Э.Ф. Файзуллозода, Дж. А.Давлатшоева, А.С. Маметова. -Душанбе: «ЭР-граф»,2020. -312 с.

13. Ваҳобова Р.У., Норова М.Т., Ҳамзаева Г.Ч., Идиев И.Ш./ Усулҳоиэлектрохимиявиитаҳлил //Душанбе 2020. 272 с.

14. Самихов Ш.Р. “Саразм -оғози тамаддуни саноати тоҷик” Душанбе, Матбааи «ДМТ», 2020, 160 с.

Учебники

1. Раҷабов С.И., Стереохимия. С.И. Раҷабов, Р.А. Мустафакулова / ООО “Эр-граф”. 734036, ш. Душанбе, кӯч. Р. Набиев, 218. Душанбе -2022. -187 с.

2. Ҳакимов Ҷ.Н. Маводи аттестатсия аз фанни химия. Синфи 11 / М.М. Низомов, Ҳакимов Ҷ.Н. Муққариз: н.и.х., дотсент Қ.Ҷ. Суяров. -Душанбе: ҶДММ «Табъу нашр», 2022. -96 с.

3. Бобоева Б.Т., Холиқова Л.Р., Баҳодуров Ю.Ф. Сулфур ва пайвастҳои муҳими он (бо маҷмӯи саволҳои тестӣ ва масъалаҳо). «Эр-Граф» Душанбе -2021. 111 с.

4. Хамзаева Г.Ч. Усулҳои хроматографии таҳлил. Душанбе- 2021, 89 с.

5. Самихов Ш.Р., Усулҳои физикӣ-химиявии таҳлил / Ш.Р. Самихов, Тошов Ф.М. // Душанбе, Матбааи «ДТТ», 2021, 110 с.

6. Қурбонова Ф.Ш. Усулҳои электрохимиявии таҳлил. Душанбе -2021, 112 с.

7. Ёров, М. Ё. Усули ҳалли масъалаҳо аз химия: Воситаи таълимӣ [Матн] / М.Ё. Ёров, С.А. Расулов, Р.Т. Абдурасулова -Душанбе: «Мулквар», 2022. -226 с.

8. Абдулҳаева М.И. «Элементҳои зергурӯҳи IА (Металлҳои ишқорӣ)» Дарстури таълимӣ, Душанбе 2021. 128 с.

9. Қодиров М.З. Техникаи корҳои лабораторӣ. -Душанбе: Табъу нашр. 2021. — 160 с.

10. Каримов М.Б. 1001 мисолу масъалаҳои тестӣ аз кимиё / М.Б.Каримов, А.Бадалов, Ҷ.А.Давлатшоева, Н.С. Бекназарова. Душанбе, 2020.126 с.

11. Бобоев М.У. Алифбои кимиё / Бобоев У.Х., Ғафуров Б.А., Бобоев М.У. // Бохтар — 2020 — 196 с.

Методические указания:

1. Қодиров М.З., Абдулҳаева М.И., Ҷурабеков У.М. Ахтаре дар осмони илми кимиё. Дастури методӣ, Душанбе 2022, 306 с.

2. Азизқулова О.А., Абдулҳаева М.И., Ҷурабеков У.М. Профессор Баситова Саодат Муҳамедовна дар хотираи шогирдон ва ҳамкорон. Дастури методӣ. Душанбе -2022, 102 с.

3. Раҷабов С.И. Ахтаре дар олами нафту химия. С.И. Раҷабов, Ш.Р. Самиҳов, М.Б. Каримов, С.Р. Усмонова / ООО “Сино”. Душанбе-2022. Дар матбааи ҶДММ “НУШОБОД” — 256 с.

4. Раҷабов С.И. Барномаи таълимӣ аз фанни химияи органикӣ (барои ихтисоси 31050102-Химия (бакалаврият)) / С.И.Раҷабов, М.З.Қодиров, Р.А. Мустафакулова // Матбааи ҶДММ “Табъу нашр”-Душанбе,2021. -48 с.

5. Раҷабов С.И. Барномаи таълимӣ аз фанни пайвастаҳои калонмолекулӣ (барои ихтисоси 31050102-Химия (бакалаврият)) / С.И.Раҷабов, Р.А. Мустафакулова, С.Х.Одинаев // Матбааи ҶДММ “Табъу нашр”-Душанбе,2021. -24 с.

6. Саидов С.С. Барномаи таълимӣ барои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз фанни химияи органикӣ (барои ихтисоси 3105010100-Химияи татбиқӣ / С.С.Саидов, У.А.Ҳасанов // ҶДММ “ЭР-граф”-Душанбе, 2022. -41 с.

7. Хамзаева Г.Ч., Методические рекомендации и контрольные задания по курсу аналитической химии / учебное пособие // Составители: Хамзаева Г.Ч., Норова М.Т. Душанбе, 2022. 101 с.

8. Низомов М.М., Ҳакимов Ҷ.Н. «Маводи аттестатсия аз фанни химия синфи 11» (дастури методӣ барои хатмкунандагони МТМУ аз фанни химия). ҶДММ Табъу нашр. Душанбе -2022. 114 с.

9. Раҷабов, С.И. Таърихи таъсис ва инкишофи кафедраи химияи органикӣ / С.И. Раҷабов, М.З. Қодиров // Маҷмӯаи мақолаҳои конферен-сияи IIбайналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои муосири химия, татбиқ ва дурнамои онҳо”, бахшида ба 60-солагии кафедраи химияи органикӣ ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор Холиқов Ширинбек Холиқович (14-15 майи соли 2021). – Душанбе, 2021.

10. Раҷабов, С.И. Родмарде дар ҷодаи илми химия /С.И. Раҷабов, М.З. Қодиров // -Душанбе, 2021. -224 с.

11. Раҷабов, С.И. Маҷмӯаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзӯи “Масъалаҳои муосири химия, татбиқ ва дурнамои онҳо”, бахшида ба 60-солагии кафедраи химияи ораганикӣ ва гиромидошти хотираи д.и.х., профессор Холиқов Ширинбек Холиқович (14-15 майи соли 2021). –Душанбе, 2021.

12. Саидов С.С. 60 зинаи камолот / С.С. Саидов, С.Ғ.Ашуров // Кафедраи химияи органикӣ: 60 зинаи камолот. -Душанбе, 2021. -95 с.

13. Эшова Г.Б. Оксредметрическое определение состава и устойчивости координационных соединений в гомогенных системах / Г.Б. Эшова, М. Рахимова, Дж.А. Давлатшоева, М.Б. Жоробекова. // Методическое пособие. ТНУ.-Душанбе, 2021. — 72 с.

14. Расулов С.А. Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тест аз фанни химия. Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2021, Мега-принт, 80 с.

15. Расулов С.А. Сборник тестовых задач по химии. Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе-2021, Мега-принт, 83 с.

16. Факултети химия: дирӯз, имрӯз, фардо. -Душанбе: «Эр-граф», 2020. -288с. Муҳаррири масъул: н.и.х., дотсентФайзуллоев Э.Ф.

17. Расулов С.А. Маҷмӯаи саволу масъалаҳои тести аз фанни химия. Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-2020, Мега-принт, 80 с.

18. Расулов С.А. Сборник тестовых задач по химии. Национальный центр тестирования при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе-2020, Мега-принт, 83 с.