Патенты

427

1. Мустафакулова Р.А., Раҷабов С.И., Асоев С.Э. Тарзи ҳосилкардани 1-хлор-3-глитсилглитсилопропан-2-ол. Заявка № 2201640, на изобретение выдан малый патент 1272TJ. МПК (2022): С07D401/12; С07В451/04, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Республикий Таджикистан 17 июня 2022 г. -Душанбе, 2022.

2. Қурбонова М.З. Хӯлаи алюминию бериллий ҶТ. Душанбе, Патент №TJ2001424 аз 04.02.2022, Ҳаммуаллифон Ғаниев И.Н., Сафаров А.М., Эмомов И.А., Исмонов Р.Д., Яқубов У.Ш., Раҳимова Н.О., Абуали Элмурод нахустпатен аз 04.02.2022 то 04.02.2032 эътибор дорад.

3. Раҷабов Ш.Х., Тарзи ҳосилкунии кислотаи хлорид. Душанбе, Патент №TJ1266 аз 23.05.2022, Ҳаммуаллиф Абуалӣ Э. нахустпатен аз 14.04.202 то 04.04.2031 эътибор дорад.

4. Самихов Ш.Р. Нахустпатент № TJ 1131, Тарзи ғанигардонии флотатсионии Тарзи ғанигардонии флотатсионии маъданҳои сурбу руҳдор / Муаллифон: Самихов Ш.Р., Бадалов Ҷ.Н. дар феҳрасти давлатӣ аз 7.01.2021 ба қайд гирифта шудааст.

5. Норова М.Т. Патент. Алюминиево-магниевый сплав. № TJ 1133.2021.

6. Содатдинова А.С. Патент. Электролити нуқрапушкунӣ. №1157. 2020.

7. Нахустпатент № TJ 1088, Тарзи ғанигардонии флотатсионии маъданҳои полиметаллӣ / Муаллифон: Самихов Ш.Р., Исоева А.Т. дар феҳрасти давлатӣ аз 6.06.2020 ба қайд гирифта шудааст.

8. Нахустпатент № TJ 1081, Хӯлаи руҳ-алюминий / Муаллифон: Назаров О.Н., Ҳакимов И.Б., Ғаниев И.Н. ва диг. дар феҳрасти давлатӣ аз 16.04.2020 ба қайд гирифта шудааст.

9. Қудратова Л.Ҳ. Тарзи ҳосил намудани экстракт аз пустлоқи чормағзи юнонӣ //Л.Ҳ. Қудратова, Ш.Ҳ. Қудратова, М.Раҳимова, А.Б. Бадалов // ҶТ. Нахустпатент №ТJ 1119. Аризаи №1901294 аз 04.04.2019. Дар феҳристи давлатии ихтироъҳои ҶТ аз 29 октябри и соли 2020 ба қайд гирифта шудааст.