Руёхати устодон ва донишҷўёни факултети химия барои омўхтани забони англисӣ

  1. Раҷабзода С.И. д.и.х., профессори кафедраи химияи органикӣ
  2. Мабатқадамзода К.С. д.и.х., дотсенти кафедраи химияи ғайриорганикӣ
  3. Рафиев Р.С. н.и.х., дотсенти кафедраи химияи татбиқӣ
  4. Бекназарова Н.С. н.и.х., дотсенти кафедраи химияи ғайриорганикӣ
  5. Давлатмамадова М.М. н.и.т., дотсенти кафедраи химияи татбиқӣ
  6. Шоедарова З.А. н.и.х., дотсенти кафедраи технологияи истеҳсолоти химиявӣ
  7. Гадоев С.Ш. ассистенти кафедраи химияи таҳлилӣ
  8. Ҳакимов Ҷ.Н. ассистенти кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ
  9. Аминов Ҳ.М. лаборанти кафедраи химияи физикӣ ва коллоидӣ
  10. Назаров Аҳмадҷон Тоҳирович донишҷўи курси 1-уми ихтисоси 31050101-химияи татбиқӣ